Yhteismetsän Pitkäjärvi juhannusviikolla 2020.

TERVETULOA ALAPERÄN YHTEISMETSÄN KOTISIVUILLE

Alaperän yhteismetsä sijaitsee Pelkosenniemen kunnassa. Yhteismetsällä on kaksi suurempaa palstaa, toinen on Pitkärven ympäristössä ja toinen on Matalavaara - Parnavaaran alueella. Sen lisäksi yhteismetsällä on pienempiä palstoja ympäri Pelkosenniemen kuntaa yhteensä palstoja on 26 kpl, osakastiloja on 100 tilaa.

Alaperän yhteismetsän hoitokunta on 12.8. vahvistanut hirvenmetsästyssäännöt, pienriistaan ja karhun metsästyssäännöt  alkavalle metsästyskaudelle. Säännöt sivulla metsästys.

Alaperän yhteismetsän hoitokunta on päättänyt kokouksessaan 21.4.2021 järjestää osakaskunnan kevätkokouksen la 15.5.2021 Pelkosenniemen kunnan talon valtuustosalissa. Kokouksessa käsitellään ohjesäännön pykälässä 7 mainitut asiat. Valtakirjojen ja edustuksien tarkastus klo 11:30 - 11:50. Varsinainen kokous aloitetaan klo 12.00, tervetuloa! Yhteismetsä tarjoaa kokouksen osanottajille täytekakkukahvit. (Mikäli ihmisten kokoontuminen muuttuu koronarajoitusten vuoksi siten, ettei voida kokoontua niin tällöin kokous voidaan perua ja siirtää tarvittaessa, tällä hetkellä ei kylläkään ole estettä kokouksen pitämiseksi)                                                                                                                                Hoitokunta esittää osakaskunnan kokoukselle ylijäämää jaettavaksi 3 euroa/10000 osuus siten, että rahat ovat osakkaiden pankkitileillä 31.5.2021 mennessä. Edelleen hoitokunta vahvisti Pitkäjärven kalastus- säännön kaudelle 2021 -2022, sääntö sivulla kalastus.                                     

Alaperän yhteismetsän hoitokunta on kokouksessaan 27.1.2021 valinnut keskuudestaan hoitokunnan varapuheenjohtajaksi Hannu Salmelan. Kokous myös vahvisti kauden 2021 hirvenmetsästykseen liittyvän ohjesäännön. Ohjesääntö sivulla hirvenmetsästys.

Alaperän yhteismetsän osakaskunnan syyskokous vahvisti kokouksessaan 12.12.2020 yhteismetsän toimintasuunnitelman ja talousarvion kaudelle 2021. Kokouksessa tehtiin henkilövalintoja, hoitokuntaan valittiin Hannu Salmela Pentti Hannuniemen tilalle. Salmelan henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Paavo Kilpimaa. Hoitokunnan puheenjohtajana jatkaa Juhani Talvensaari. Hoitokunnasta pois jäänyttä Pentti Hannuniemeä muistettiin pienellä lahjalla. Tilintarkastajana jatkaa tilitoimisto Enbuske.

Kokous hyväksyi hoitokunnan esityksen tilan Eevilä RN:o 583-402-47-7, pinta-ala 76 ha ostamiseksi yhteismetsälle mikäli hoitokunta pääsee sopimukseen myyjien kanssa tai vaihtoehtoisesti tila voidaan myös liittää yhteismetsään osuuksia vastaan

Osakkaille viime viikolla lähetettiin kutsu ja esityslista yhteismetsän syyskokouksesta, joka ilmoitettiin pidettäväksi 12.12.2020 Kairalassa Kairalan Kajastuksen seuratalon isossa salissa. Kutsussa mainittiin että kokous voidaan perua mikäli maan hallitus tai alueviranomaiset antavat sellaisia koronaan liittyviä määräyksiä, jotka estävät kokouk- sen pitämisen turvallisesti.  Tälläisiä määräyksiä tai kokoontumisia koskevia rajoituksia ei ole tullut, joten syyskokous pidetään ilmoitetun mukaisesti eli kokous pidetään la 12.12.2020 siten että valtakirjojen ja edustuksien tarkastus on 11:30 - 11:50 ja varsinainen kokous alkaa klo 12:00. Paikka Kairalan Kajastuksen seuratalon sali.

Kokouspaikalla tulee noudattaa turvaväliohjeita ja suositellaan maskin käyttöä. Maskeja ja kertakäyttökäsineitä sekä käsidesiä on paikan päällä saatavissa.

Yhteismetsän hoitokunta on vahvistanut kokouksessaan 12.8.2020 hirvenmetsästyssäännön ja osakaslihojen jakoperusteet tulevalle syksylle. Tarkemmat tiedot sivulla hirvenmetsästys.

Samoin hoitokunta vahvisti pienriistaan metsästyssäännön pyyntikaudelle 2020 - 2021, pienriistalupia myydään myös vieraille 3 vrk:n lupina hintaan 50 euroa, tarkemmat ohjeet sivulla pienriistanmetsästys.

Hoitokunta vahvisti myös karhunmetsästyssäännön josta ohjeet sivulla karhunmetsästys.

Alaperän yhteismetsä

Toimisto osoitteessa: Pyhäntie 730 98500 Pelkosenniemi (hoitokunnan puheenjohtaja tavattavissa sopimuksen mukaan)

Hoitokunnan puheenjohtaja Juhani Talvensaari
e-mail: juhani.talvensaari@alaperanyhteismetsa.fi
puh: +358400208976