ARVOISAT ALAPERÄN YHTEISMETSÄN OSAKKAAT

Haikeana mutta muuten hyvillä mielin jätän Alaperän yhteismetsän hoitokunnan ja sen puheenjohtajan tehtävät taakseni. Hyvillä mielin sen vuoksi, että yhteismetsä on taloudellisesti ja metsällisesti hyvässä iskussa. Alaperän yhteismetsän perustamissanat on Suomen keisarillinen senaatti lausunut jo vuonna 1910. Olen ollut hoitokunnassa mukana 12 vuotta ja siitä viimeiset 11 vuotta hoitokunnan puheenjohtajana. Nyt on aika siis siirtyä "eläkkeelle" ja keskittyä terveyden vaalimiseen ja omiin töihin.

Vuonna 2012 valmistui uunituore metsäsuunnitelma yhteismetsälle seuraavalle kymmenenvuotiskaudelle. Suunnitelman mukaan puuston kasvu oli 5500 m3 vuotta kohden ja hoitokunnassa päädyimme varovaisesti 3150 kuutiometrin vuotuiseen kestävään hakkuusuunnitteeseen. Kymmenvuotiskausi päättyy tähän vuoteen ja yhteismetsän puustoa on hakattu tuona kymmenvuotiskautena 2012- 2021 yhteensä 31815 kuutiometriä eli vuotta kohden 3181 kuutiometriä. Hakkuista suurin osa ollut harvennus/kasvatushakkuita yht. 398 ha, avohakkuita 122 ha ja luontaisen uudistamisen hakkuita 10,4 ha. Tuona aikana taimikonhoitotöitä on tehty 100,6 ha ja nuorenmetsän hoitoa 109,2 ha. Yhteismetsäämme on liitetty liittymissopimuksella kahden eri tilan palstoja yhteensä 217,2 ha ja olemme lisäksi ostaneet kuudella eri kaupalla yhteismetsälle yksityisiltä myyjiltä metsäpalstoja yhteensä 549,7 ha vuosina 2010 - 2020. Samanaikaisesti olemme pystyneet lisäämään ylijäämän jakoa osakkaille alkaen 1 eurosta/10000 osuus asteittain 3 euroon/10000 osuus vuotta kohden , tässä on auttanut mm. metsäpalstojen ostojen kautta saatu verovähennysoikeus.

Olen saanut lisäksi olla mukana yhteismetsän pienessä hirviporukassa ja olemme siellä talkoilleet joka vuosi ja rakentaneet näin mm. uuden nylkyvajan hirven käsittelyä varten ja hirviporukka on myös vuosittain toimittanut tietyn määrän hirvenliha-paketteja jakoon osakkaille.

Lopuksi haluan kiittää kaikkia yhteismetsän osakkaita ja hoitokunnassa kanssani työtä tehneitä hoitokunnan jäseniä hyvästä yhteistyöstä ja uskon, että hoitokunta jatkaa hyvissä käsissä myös jatkossakin.

Hyvää Uutta Vuotta toivottaen

Juhani Talvensaari

Tiedotteet

Kirjoita tekstisi tähän...