Liittyminen Alaperän yhteismetsään

Alaperän yhteismetsään liittymisen yleiset periaatteet:

1. Alaperän yhteismetsään otetaan ne tilat osakkaiksi jotka rajoittuvat yhteismetsän palstoihin tai ovat välittömässä    läheisyydessä. (Harkintaoikeus on hoitokunnalla mutta kaikille yhteismetsän osakkaille tehdään tarjous liittymisestä)

2. Harkinnan mukaan hoitokunta voi ottaa yhteismetsään tilan kauempaakin erityisesti jos omistaja on ennestään yhteismetsän osakas                                                                                                                   3. Liitettävän tilan arvosta tehdään luotettava selvitys jota verrataan yhteismetsän arvoon.

Mikäli tilalla on erityisarvoja (tontti, sora) niin ne ensisijaisesti jätetään liittyjän haltuun mutta tarvittaessa voidaan ne ottaa jos niiden arvoista voidaan saada luotettava selvitys.

Tehdyn tilan arvon selvityksen perusteella liittyvä tila saa yhteismetsän osuuksia kun tila liitetätään yhteismetsään. Mikäli tilan koko on yli 150 ha niin liittymissopimuksen vahvistaa osakaskunnan kokous muutoin sen hyväksyy yhteismetsän hoitokunta.

Mitä yksittäinen maanomistaja hyötyy liittäessään tilansa yhteismetsään?

Liittymisestä ei aiheudu mitään kuluja liittyjälle, sillä kun tila liitetään maanmittaustoimituksella yhteismetsään ja jossa myös vahvistetaan tilalle tulevat yhteismetsän osuudet niin nämä maanmittaustoimituksen kulut maksaa valtio.

Yhteismetsän verotus on lievempää kuin yksittäisellä maanomistajalla hänen myydessään puuta ja lisäksi yhteismetsä saa myymällä suuria määriä puuta kerralla yleensä paremman hinnan. Yhteismetsät jakavat yleensä kerran vuodessa ylijäämää osakkaille ja tämä jaettava ylijäämä on osakkaalle verotonta tuloa.Ylijäämä jaetaan osakkaille osuuksien määrän mukaisesti.

Mitä sitten yhteismetsä höytyy jos siihen liittyy uusia tiloja? Käytännöshän yhteismetsä saa lisää metsämaata haltuunsa ns pitkällä maksuajalla verrattuna siihen jos yhteismetsä ostaisi vastaavan määrän suoralla kaupalla jolloin ostettava tila on maksettava heti.Lisäksi yhteismetsän alan kasvaessa ainakin pitkällä tähtäimellä yhteismetsä voi nostaa vuosittaista hakkuusuunnitetta jolloin myöskin ylijäämää kertyy enemmän.

Mikäli olet kiinnostunut liittymään Alaperän yhteismetsään niin soita hoitokunnan puheenjohtajalle n:oon 0407692686!