KARHUN METSÄSTYS YHTEISMETSÄSSÄ  2022

Karhunpyynnissä päätettiin osallistua karhunpyynnin yhteislupaan entisin säännöin. Yhteismetsän osakas voi maksamalla pienriistanmetsästysluvan 10 euroa pyytää karhua karhun metsästysaikana yhteismetsän omilla mailla. Mikäli haluaa pyytää karhua karhun yhteisluvassa olevien metsästysseurojen alueella tulee lunastaa 20 euron lupa yhteispyyntialueelle maksamalla lupa metsästysseurojen yhteislupatilille FI69 5642 3440 0103 50