KARHUN METSÄSTYS YHTEISMETSÄSSÄ  2019

Karhunpyynnissä päätettiin osallistua karhunpyynnin yhteislupaan entisin säännöin. Yhteismetsän osakas voi maksamalla pienriistanmetsästysluvan pyytää karhua karhun metsästysaikana yhteismetsän omilla mailla. Mikäli haluaa pyytää karhua karhun yhteisluvassa olevien metsästysseurojen alueella tulee lunastaa 20 euron lupa yhteismpyyntialueelle maksamalla lupa yhteislupatilille.