HIRVENMETSÄSTYS 2023

Päätettiin hirvenmetsästyksen säännöiksi seuraavat:

Alaperän yhteismetsä on saanut Aki Ollila/yhteisluvan mukana yhteensä 7,0 hirvilupayksikköä siten että niistä 5 saa olla enintään aikuisen lupia ja 4vasanlupaa. Joista yhteismetsän osuus on 4 aikuista ja 2 vasanlupaa ja valtion maitten osuus
yhteismetsän ampujien lukumäärän perusteella 1 aikuista ja yksi vasan kaatolupaa.
Hoitokunnan päätöksen mukaan Hannu Salmela toimii metsästyksen johtajana ja hän nimeää varajohtajat myöhemmin.

· Yhteismetsän hirvet jaetaan siten että osakkaille jaetaan 2,5 lupayksikköä 25 kg:n lihapaketteina, 1,5 lupayksikköä myydään ja 1,5 lupayksikköä jaetaan pyytäjille. Osakkaalle tulevasta lihapaketista peritään 35 euron lupamaksu.


· Yhteismetsän osakkaille lihaosuuksia jaettaessa päätettiin jatkaa 2012 käyttöön otettua järjestelmää jossa huomioidaan osakkaiden yhteismetsäosuus yhteimetsälain hengen mukaisesti seuraavasti:


· ryhmä vähintään 150 osuutta jaetaan 50% lihaosuuksista

· ryhmä 50 - 149 osuutta jaetaan 35 % lihaosuuksista

· ryhmä 1- 49 osuutta jaetaan 15 % lihaosuuksista

Osakkaille hirvenlihaa jaettaessa huomioidaan aiempien vuosien lihanjaot niin pitkälle kun niistä on pöytäkirjat.

Mikäli jossakin ryhmässä haetaan enemmän kuin on jakovaraa niin metsästyksen johtaja suorittaa arvonnan kenelle lihaosuudet jaetaan.

Mikäli jossakin ryhmässä hakijoita on vähemmän kuin jakoperää siirretään loput seuraavaan ryhmään.

Osakkaan lihaosuus jakoon pyrkivien osakkaiden tulee ilmoittautua viimeistään 30.8.2023 hoitokunnan puheenjohtajalle, puhelin 0503560199 tai e-mail: hannu.salmela@alaperanyhteismetsa.fi

Pyytäjien osuus jaetaan metsästyspäivien perusteella ja siihen lasketaan metsästyspäivät ja talkoopäivät