HIRVENMETSÄSTYS 2020

Hoitokunta on valinnut syksyn 2020 hirvenmetsästyksen johtajaksi ja hirviluvan hakijaksi Juhani Talvensaaren.

 • Alaperän yhteismetsä on saanut Aki Ollila/yhteisluvan mukana yhteensä 14,5 hirvilupayksikköä siten että niistä 12 saa olla enintään aikuisen lupia ja 5 vasanlupaa.

  Edelleen näistä 5,15 lupayksikköä on ampujien perusteella valtioin maiden kiintiöstä ja yhteismetsän osuus on 9,37 lupayksikköä. Yhteismetsän osuus on näin ollen 8 aikuista 3 vasan lupaa ja ampujien määrän perusteella valtionosuus 4 aikuista ja 2 vasanlupaa.

  Hirvenmetsästyssääntö:

 • Metsästyksen johtajana toimii Juhani Talvensaari, joka nimeää varajohtajat

Yhteismetsän hirvet jaetaan siten, että osa jaetaan osuuksina osakkaille (peritään 30 euroa lupamaksua varten), osa myydään ja osa jaetaan pyytäjille.

Osakkaille jaetaan 5 lupayksikköä ja 2,5 lupayksikköä myydään ja pyytäjille jaetaan 2 lupayksikköä.

Pyytäjien osuus jaetaan metsästyspäivien perusteella ja siihen lasketaan mukaan myös talkoopäivät.

 • lupaan tulevat valtionmaiden hirvet kuuluvat metsästyksestä vastaavalle seurueelle
 • Yhteismetsän osakkaille lihaosuuksia jaettaessa päätettiin jatkaa 2012 käyttöön otettua järjestelmää jossa huomioidaan osakkaan yhteismetsäosuuksien määrä seuraavasti yhteismetsälain hengen mukaisesti:
 • ryhmä vähintään 150 osuutta jaetaan 50% lihaosuuksista
 • ryhmä 50 - 149 osuutta jaetaan 35 % lihaosuuksista
 • ryhmä 1- 49 osuutta jaetaan 15 % lihaosuuksista

Tänä vuonna lihaosuuksia jaettaessa huomioidaan aiemmat lihanjaot.

Mikäli jossakin ryhmässä haetaan enemmän kuin on jakovaraa niin metsästyksen johtaja suorittaa arvonnan kenelle lihaosuudet jaetaan.

Lihaosuutta vaille jääneet huomioidaan seuraavana vuonna mikäli hakevat tuolloin osakkaan lihaosuutta.

Mikäli jossakin ryhmässä hakijoita on vähemmän kuin jakoperää siirretään loput seuraavaan ryhmään.

Lihaosuus jakoon pyrkivien osakkaiden tulee ilmoittautua viimeistään 30.8.2020 hoitokunnan puheenjohtajalle, puhelin 0400208976 tai e-mail: juhani.talvensaari@alaperanyhteismetsa.fi

Osakkaan tulee hakea itse lihaosuutensa ja suorittaa samalla siitä maksu.