HIRVENMETSÄSTYS 2021

Hoitokunta on valinnut syksyn 2021  hirviluvan hakijaksi Juhani Talvensaaren.

Päätettiin hirvenmetsästyksen säännöiksi seuraavat:

Hirviluvan hakijana toimii Juhani Talvensaari. Metsästyksen johtaja ja varajohtajat nimetään myöhemmin.                   Hirviluvat haetaan valtion maille siten että liitännäisalueina ovat Alaperän yhteismetsän yksityismaat (peruste ns.sirpale alueitten metsästyskielto valtion mailla). Hoitokunnan puheenjohtajalle annettaan valtuudet liittyä Pelkosenniemen yksityismaiden hirvilupien yhteishakuun mikäli siinä yhteismetsän edut turvataan. Hirviluvat jaetaan siten että valtionmaiden lupia ovat ampujien lukumäärän perusteella myönnetyt luvat ja yhteismetsän lupia ovat yksityismaiden pinta-alan perusteella myönnetyt luvat.

Pääosin valtion maiden luvat pyydetään valtionmailta ja yhteismetsän luvat pyydetään yksityismailta/valtionmailta.

Valtion mailta kaadetut hirvet kuuluvat luvassa mukana oleville seurueille, yhteismetsän yksityismaiden pinta-alan perusteella saamien hirvilupien lihanjako hoidetaan riippuen kiintiön määrästä siten, että n. kolmasosa jaetaan osakkaille, kolmasosa myydään yhteismetsän lukuun ja kolmasosa jaetaan pyytäjille.

Yhteismetsän omien hirvilupien pyyntiin halukkaiden tulee ilmoittautua puheenjohtajalle viimeistään 26.4.2021. Pyyntiin pääsemisen edellytyksenä on osallistuminen ainakin yhteen yhteismetsän järjestämään riistanhoi/ to/muuhun talkootoimintaan ja yhteismetsän järjestämään harjoitusammuntoihin.

Yhteismetsän omasta hirvenpyynnistä pidetään päiväkirjaa ja pyytäjien osuudesta jaetaan hirvenlihaa pyytäjille vain metsästys- ja talkoopäivien lukumäärän perusteella. Ainostaan mönkijän käytöstä hirvenlihan hake- misessa merkitään ylimääräinen metsästyspäivä. Mikäli valtion maiden pyynnin yhteydessä kaataa hirven jonka luovuttaa yhteismetsälle niin tässä tapauksessa seurueelle kirjataan yhteismetsän pyyntiin metsästyspäivä.

Tarkemmasta hirvenmetsästyksen järjestelyistä päätetään sen jälkeen kun hirvilupapäätös on tullut.


Lihaosuus jakoon pyrkivien osakkaiden tulee ilmoittautua viimeistään 30.8.2021 hoitokunnan puheenjohtajalle, puhelin 0400208976 tai e-mail: juhani.talvensaari@alaperanyhteismetsa.fi