PITKÄJÄRVEN KALASTUSSÄÄNTÖ 2021 - 2022:

Viehelupia kaudelle 1.5.2022 - 30.4.2023 ei myydä.

Pitkäjärvi on vain osakkaille tarkoitettu verkkokalastusvesi. Hoitokunta vastaa kalastuksen hoidosta, valvonnasta ja lupamyyntijärjestelyistä:

  1. verkotuslupa myydään vain yksi lupa osakastilaa kohden siten että lupa on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää edelleen.
  2. Verkkolupia myydään siten että luvalla voi pitää pyynnissä yhtä aikaa kaksi 2 verkon jataa (30 metrin verkkoja) osakastilaa kohden. Verkon minimi silmäkoko on 45 mm. Verkotusaika alkaa 1.5.2022 ja päättyy 30.4.2023

    Lisäksi luvan lunastaneella osakkaalla on oikeus pyytää muikkuja ajalla 1.5.2022 - 30.8.2022 yllä mainituin verkkoja koskevin säännöin muutoin paitsi verkon silmäkoko on rajattu 12 mm - 17 mm verkkoihin.

  3. Järvelle ei saa tuoda omia veneitä, vain yhteismetsän veneiden käyttö on sallittua ( veneitä on 3 kpl). Veneet tulee pitää lukittuna. Pelastusliivit tulee kunkin pyytäjän hankkia itse.
  4. Luvan hinta on ensimmäiselle kerralla 70 euroa. Siihen sisältyy veneiden lukkojen ns turva-avain ja numeroitu koho. Verkot voi laskea pyyntiin vain peräkkäin siten, että numeroitu koho on verkkojen selän puoleisessa päässä. Jään aikana pyydettäessä numeroitu koho laitetaan merkiksi verkon lasku- avantoon laitettavan kepin päähän. Luvan hinnasta 40 euroa on pantti jonka saa takaisin kun palauttaa avaimen. Jos on aiemmin lunastanut avaimen niin pelkkä luvan hinta on 30 euroa/kausi. Tässä tapauksessa luvan hinnan 30 euroa voi maksaa yhteismetsän tilille FI85 5642 3450 0015 47 ja viestiosaan tulee kirjoittaa osakkaan nimi ja merkintä Pitkäjärven verkotuslupa kaudelle 2022- 2023.
Hoitokunta nimeää kalastuksenvalvojat, joilla on oikeus takavarikoida luvattomat saaliit ja verkot.

Takavarikoidut verkot myydään kauden loputtua nettihuutokaupalla.  Osakkaan luvattomasta kalastuksesta voidaan luvan myynti ko osakkaalle evätä määräajaksi. Järvellä havaituista ongelmista, sääntöjen rikkomuksista tulee ilmoittaa hoitokunnan puheenjohtajalle puh: 0503560199. Ensimmäiselle kertaa luvan joutuu lunastamaan hoitokunnan puheenjohtajalta ja saa samalla avaimen veneisiin kuittausta vastaan. Seuraavana vuonna avaimen hankkinut henkilö voi maksaa pyyntiluvan netin kautta