PITKÄJÄRVEN KALASTUSSÄÄNTÖ 2023-2024

Viehelupia kaudelle 2023-2024, 01.05.2023-30.04.2024 ei myydä.

Järvi pidetään edelleen osakkaiden virkistys käyttö alueena.

  • Verkkolupia myydään vain yksi kappale osakastilaa kohden siten että lupa on

henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää edelleen.

  • Verkkolupia myydään siten että luvalla voi pitää pyynnissä yhtä aikaa kaksi (2)

verkon jataa (30 metrin verkkoja) osakastilaa kohden. Verkon minimi silmäkoko

on 45 mm. Verkotus aika alkaa 1.5.2023-30.04.2024.

Lisäksi luvan lunastaneella osakkaalla on oikeus pyytää muikkuja ajalla 1.5.2023-

30.04.2024 yllä mainituin verkkoja koskevin säännöin muutoin paitsi verkon silmäkoko

on rajattu 12-17 mm verkkoihin.

  • Järvelle ei saa tuoda omia veneitä, vain yhteismetsän veneiden käyttö on sallittua

(veneitä on 3 kpl). Pelastusliivit tulee kunkin pyytäjän hankkia itse.

  • Luvan hinta ensimmäisellä kerralla 70 euroa. Siihen sisältyy veneiden lukkojen

ns turva-avain ja numeroitu koho. Verkot voi laskea pyyntiin vain peräkkäin siten,

että numeroitu koho on verkkojen selän puoleisessa päässä.

Jään aikana pyydettäessä numeroitu koho laitetaan merkiksi verkon laskuavantoon

laitettavan kepin päähän. Luvan hinnasta 40 euroa on pantti jonka saa takaisin kun palauttaa avaimen. Jos on aiemmin lunastanut avaimen niin pelkkä luvan hinta on 30 euroa/kausi.

Tässä tapauksessa luvan hinnan 30 euroa voi maksaa yhteismetsän

tilille FI85 5642 3450 0015 47 ja viestiosaan tulee kirjoittaa osakkaan nimi ja merkintä

Pitkäjärven verkotuslupa kaudelle 2023-2024.

  • Hoitokunta nimeää kalastuksenvalvojat, joilla on oikeus takavarikoida luvattomat saaliit

ja verkot. Takavarikoidut verkot myydään kauden loputtua nettihuutokaupalla.

  • Osakkaan luvattomasta kalastuksesta voidaan luvan myynti kyseiselle

osakkaalle evätä määräajaksi.

Järvellä havaituista ongelmista, sääntöjen rikkomuksista tulee ilmoittaa hoitokunnan

puheenjohtajalle puh: 0503560199. Ensimmäisellä kertaa luvan joutuu lunastamaan hoitokunnan

puheenjohtajalta ja saa samalla avaimen veneisiin kuittausta vastaan. Seuraavana vuonna avaimen hankkinut henkilö voi maksaa pyyntiluvan netin kautta.

Hoitokunta